W najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w gminie Rozogi zostaną przez rok zwolnieni z płacenia podatku.

Dodaj komentarz

W poprzednim numerze zamieściliśmy relację z sesji Rady Gminy Rozogi, podczas której debatowano m.in. na temat gospodarki śmieciowej i obaw związanych z przynależnością gminy do spółki ZGOK. Zacytowaliśmy zarzuty kierowane pod adresem byłego wójta Józefa Zaperta przez radnego Macieja Sypiańskiego i sołtysa Dąbrów Czesława Lisa. Dziś zamieszczamy nadesłane do redakcji stanowisko w tej sprawie Józefa Zaperta.

Dodaj komentarz

Upublicznione w ostatnich dniach zapisy umowy zawartej przez 37 gmin z olsztyńska spółką ZGOK wywołują zaniepokojenie u części mieszkańców. Padają zarzuty w stosunku do włodarzy, którzy podpisali porozumienie dotyczące gospodarki odpadami - Czuję się oszukany, oszukał całe nasze społeczeństwo – kieruje pretensje do byłego wójta Rozóg Józefa Zaperta radny Maciej Sypiański. Z kolei znany z ciętego języka były radny, obecnie sołtys Dąbrów Czesław Lis uważa, że dopuścił się on przestępstwa.

Dodaj komentarz

Stare cmentarze ewangelickie rozsiane go całym powiecie szczycieńskim są niemym świadkiem historii tych ziem. Dziś już coraz bardziej zdewastowane i zniszczone przez upływ czasu, wciąż przypominają o trudnych dziejach Mazur i ich mieszkańców. Jednym z takich miejsc jest cmentarz w Farynach. Niewiele osób zapewne wie, że spoczywają tu dwaj działacze plebiscytowi – Jan Biały i Jan Podleś.

Dodaj komentarz

Radni z Rozóg nie będą apelować do innych organów i instytucji o usunięcie napisu „Ortelsburg” z budynku dworca w Szczytnie. Z wnioskiem takim wystąpił radny Mieczysław Dzierlatka, szef gminnych struktur PiS.

Dodaj komentarz

Od 1 do 4 zł, w zależności od liczebności gospodarstwa, pójdą w górę stawki za odbiór śmieci. Przyjęty dwa lata temu w gminie Rozogi system premiuje rodziny wielodzietne i tak pozostanie dalej.

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach obchodziła w miniony piątek trzy święta: 70-lecie istnienia, dzień patrona oraz pasowanie na pierwszoklasistę.

Dodaj komentarz

Wierni z parafii w Klonie modlili się do obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, wypraszając łaski dla siebie i bliskich.

Dodaj komentarz

Radni z Rozóg odrzucili skargę na działalność wójta złożoną przez „Sarię”. Jej powodem był zły stan nawierzchni gminnej drogi wiodącej do zakładu. Rozoski samorząd chce jednak, by inwestycję wsparł finansowo wojewoda. O wystąpienie do niego o dotację na ten cel zawnioskowała komisja rewizyjna Rady Gminy.

Dodaj komentarz

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Rozogach nie otrzyma ulgi podatkowej za nieużytkowane od lat obiekty. Zwolnienia obejmą tylko nowo wybudowane powierzchnie.

Dodaj komentarz

Wiemy już, kto z mieszkańców gminy Rozogi będzie ławnikiem Sądu Rejonowego w Szczytnie w bieżącej kadencji.

Dodaj komentarz

Radostowo – to nowe sołectwo w gminie Rozogi, reaktywowane po 20 latach. - Od 1989 r., gdy w Polsce rozpoczął się okres przemian, tam dosłownie nic nie zostało zrobione – mówi zwolennik podziału dotychczasowego sołectwa Orzeszki, radny Mieczysław Dzierlatka.

Dodaj komentarz

Gmina Rozogi zyskała nową atrakcję dla miłośników rowerów. W Klonie i okolicach powstała licząca ponad 20 km ścieżka, wiodąca przez malownicze wsie. Jej otwarcie miało miejsce w minioną niedzielę.

Dodaj komentarz

Nowej nawierzchni doczekała się droga prowadząca do Spalin Małych. Jeszcze w tym roku zakończone zostaną prace w Płozach, Pasymiu oraz na odcinku Wielbark -Mącice.

Dodaj komentarz

Radny Mieczysław Dzierlatka apeluje do gminnych władz o zajęcie stanowiska w sprawie niemieckiej nazwy Szczytna, którą odrestaurowano niedawno na dworcu PKP.

Dodaj komentarz

Relacje między wójtem gminy Rozogi, a tamtejszym dziekanem nie układają się najlepiej. Praktycznie nie ma ich wcale. – Ksiądz do dziś nie może jeszcze odchorować przegranej poprzedniego wójta, z którym utrzymywał bliskie relacje – tłumaczą miejscowi samorządowcy. Konsekwencją tego ma być brak zgody dziekana na odprawienie mszy dziękczynnej w trakcie zbliżających się dożynek gminnych.

Dodaj komentarz

Gmina Rozogi jest kolejnym samorządem w powiecie szczycieńskim, który zdecydował o wykupieniu dodatkowych patroli policyjnych. Porozumienie w tej sprawie podpisali wójt Zbigniew Kudrzycki i komendant powiatowy insp. Cezary Gołota.

Dodaj komentarz

Letni czas sprzyja nie tylko wypoczynkowi na łonie przyrody, ale też udziałowi w koncertach lub imprezach plenerowych organizowanych na terenie powiatu szczycieńskiego. Oto, co wydarzy się w najbliższych dniach:

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Orzeszek i zaproszeni goście bawili się wspólnie na wiejskim festynie. Impreza stała się także okazją do promowania kultury ludowej.

Dodaj komentarz

Dyrektor „Sarii” w Długim Borku złożył skargę na gminę Rozogi dotyczącą złego stanu drogi prowadzącej do zakładu. To reakcja na liczne monity pracowników, którzy mają już dość przemieszczania się po zniszczonej nawierzchni. Tymczasem samorząd Rozóg nie ma środków, aby samodzielnie remontować drogę biegnącą do zakładu leżącego na terenie sąsiedniej gminy Świętajno.

Dodaj komentarz